0 Paylaşımlar

Binlerce yıldır sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu, bu halkların kadim kültürel mirasını bağrında yaşatmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın ana amacı kültürel haklar temelinde, binlerce yıl birlikte yaşamış olan Anadolu halklarının ortak müzik mirasını günümüz hafızası adına “ulaşılabilir” ve “hatırlanabilir” bir noktaya koyarak, ortak bir toplumsal geleceğin temellerini atmak ve Anadolu’daki halklar arasında yakınlaşmaya katkı sunmaktır.

Anadolu kültürünün ortaklıklar ve çok kültürlülük üzerine inşa edildiğine dair bir farkındalık oluşturulması her dönem gerekirken diğer taraftan da bu mirasın her unsurunun hak ettiği değerin verilerek yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hayati ve tarihsel bir zorunluluktur.

Yıl boyunca sürecek buluşmalar, Anadolu müziğine eşsiz katkılar sağlamış fakat toplumsal hafızadaki yeri silikleşmiş olan Gomidas ve Stavridis isimlerinin ve önemi hakkında daha fazla insanın bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Bunun yanında Anadolu’nun diğer ortak hafıza kaynakları da hatırlanacak ve Anadolu müziğinin zengin ve ortak kültürünü temel alan yapısının tekrar güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Çalışmalarımızda yer almak için anadolumuzikkulturleri@gmail.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

Anadolu Müzik Kültürü İçin Ortak Belleğe Katkı Buluşmaları – Gomidas ve Stavridis Anısına
Etiketlendi: