Anadolu Müzik Kültürü İçin Ortak Belleğe Katkı Buluşmaları – Gomidas ve Stavridis Anısına

Anadolu Müzik Kültürü İçin Ortak Belleğe Katkı Buluşmaları – Gomidas ve Stavridis Anısına

Binlerce yıldır sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu, bu halkların kadim kültürel mirasını bağrında yaşatmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın ana amacı kültürel haklar temelinde, binlerce yıl birlikte yaşamış olan Anadolu halklarının ortak müzik mirasını günümüz hafızası adına “ulaşılabilir” ve “hatırlanabilir”