0 Paylaşımlar

Anadolu, çok kültürlülüğe binlerce yıl boyunca ev sahipliği yapan ve kültürler arası iletişimin en yoğun olduğu yerleşim alanlarının başında gelen bir coğrafyadır. Son yüzyılda artan milliyetçilik akımları ve kutuplaşma bu zenginliğe zarar vermiş ve tek tip kültür algısının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Kültürlerarası diyaloğun canlandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerek ülkemiz gerekse dünyamız açısından elzemdir.

Bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen Anadolu’nun Müzik Hafızaları Buluşmaları projesi kapsamında, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin bünyesinde faaliyet yürüten “Ortak Bellek” çalışma grubunun sorumluluğunda Adana, Mersin, Kayseri ve Diyarbakır illerinde yaşayan farklı dillerde ve farklı türlerde müzik çalışmaları yapan müzik kültürleri temsilcileri, yerel müzik icracıları, müzik toplulukları, konservatuar akademisyenleri/öğrencileri ve alan araştırmacıları ile bu amaçlar doğrultusunda bir araya gelinecektir. Ortak icra çalışmaları, atölyeler ve dinletiler gerçekleştirilecektir. Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde yer alacak bireyler geçmişle bugün arasında kuracakları köprü vasıtasıyla Anadolu’da ortak kültürel birlikteliğin hatırlanmasına vesile olacaktır.

Tek tip kültür algısına ve kutuplaşmaya karşı bu çalışmalar büyük önem arz eder. Kültürler arası diyaloğun sürdürülebilir olması ve ifade özgürlüğünü müzik kültürleri başlığında da göstermek adına bu çalışmaların devamlılığını sağlamak zorunludur. Bu devamlılık Anadolu coğrafyasının çok kültürlü kimliğinin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

Anadolu’nun Müzik Hafızaları Buluşmaları