0 Paylaşımlar

Anadolu Müzik Kültürleri Dergisi, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği tarafından elektronik ortamda yayınlanan ulusal ölçekte ve hakemli bir dergi olacaktır.

Derginin amacı; Anadolu Müzikleri ve müzik kültürlerini, disiplinler-arası çerçevede ele alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir yayın olarak, bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere katkı sağlamak, bu yayınlar aracılığıyla okurlara geniş bir çerçevede bilgi ve veri kazandırmaktır.

Yılda iki kez yayınlanması planlanan derginin içeriğini; Anadolu coğrafyasında icra edilen müziklerin, Halkbilimi ve Müzik, Edebiyat-Müzik, Kültürel Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Pedagojisi, Organoloji, Müzik Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Müzik Felsefesi, Müzik Psikolojisi, Müzik Terapisi, Müzik ve Teknoloji, Mekân ve Müzik başlıkları altında incelenmesini ele alan bilimsel yazılar oluşturacaktır. “Bilimsel, özgün ve nitelikli” oldukları Çift-Kör Hakemlik sistemiyle onaylanmış makalelerin (özgün, araştırma, derleme) yanı sıra kısa not, mektup, değerlendirme, röportaj, inceleme ve çeviriler de dergi sayfalarında yer bulacaktır.

Ayrıca, derginin her sayısında yer alacak olan “İlkelerimiz” başlıklı metin ve önsöz ile derginin genel yayın ilkeleri ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dergide yayınlaması planlanan makalelere yönelik, hakem raporlarında herhangi bir çelişki ile karşılaşılırsa, karara varabilmek için, üçüncü bir hakem ya da Yayın Kurulu+editör görüşüne başvurulacaktır. Bu süreçte yazarlardan beklentimiz, denetim süreçlerindeki uyarıları dikkate almaları, bu uyarılarda katılmadıkları hususlar var ise karşı görüşlerini gerekçeleri ile birlikte dergimize iletmeleridir. Makalenin yayınlanmasına ilişkin son karar Yayın Kurulu’nca alınacaktır. Yazarlardan hiçbir aşamada ücret istenmeyecek ve yayınlanamayan yazılar yazarlarına iade edilecektir.

Anadolu Müzik Kültürleri Dergisi’ne gönderilen yazılar, ilkesel olarak daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Fatma Gülay Mirzaoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Oya Levendoğlu (Kayseri Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevilay Çınar (Hacı Bayram Veli üniversitesi)
Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Bayram Akdoğan (AÜ İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Taşğın (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Alper Maral (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Armağan Coşkun Elçi (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan Cevher (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayhan Erol (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Banu Mustan Dönmez (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Atilla Özdek (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdurrahman Tarikçi (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Okan Murat Öztürk (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tunca Arıcan (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Öğretim Gör. Ali Özdek

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ayten Kaplan (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Cenk Güray (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Canan Aykent (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü)
Öğr. Gör. Ezgi Tekin Arıcı (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Öğr. Gör. Mehmet Arslanboğa (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Arş. Gör. Koray Köse (Gazi Üniversitesi)
Pınar Eylem Toprak (Müzik Eğitimcisi)
Mahmut Ölmez (Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Genel Sekreteri)
Ali Fuat Aydın (Araştırmacı, Müzisyen)
Hatice İkinci (Araştırmacı, Yayıncı)
Cansu Özbay (Araştırmacı)
Sinan Şimşek (Araştırmacı, Müzisyen)
Ayşenur Murat (Araştırmacı, Müzisyen)

Hakem Kurulu
Tüm Danışman Kurulu Üyeleri’ne ek olarak:
Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz
Prof. Dr. Bülent Alaner
Doç. Dr. Recep Uslu
Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu
Prof. Dr. Serda Türkel Öter
Doç. Dr. Yavuz Şen

Anadolu Müzik Kültürleri Dergisi Yayın Hayatına Başlıyor