0 Paylaşımlar

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği bünyesinde çalışmalara başlayan Anadolu Müzik Kültürleri Dergisinin ilk sayısı, Prof. Dr. Ayten Kaplan editörlüğünde yayın hayatına başladı.

Elektronik ortamda yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayımlanan açık erişimli, ulusal ve hakemli bir dergi olan Anadolu Müzik Kültürleri Dergisi; Anadolu coğrafyasında icra edilen müziklerini Halkbilimi ve Müzik, Edebiyat ve Müzik ilişkisi, Kültürel Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Pedagojisi, Organoloji, Müzik Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Müzik Felsefesi, Müzik Psikolojisi, Müzik Terapi, Müzik Teknoloji, Mekân ve Müzik bağlamında ele alan yazıları kabul etmektedir.

Anadolu Müzik Kültürleri Dergisi Prof. Dr. Ayten Kaplan editörlüğünde yayın hayatına başladı.