0 Paylaşımlar

Anadolu Müzik Kültürleri Akademisi online derslerle başlıyor. Teorik ve uygulamalı olacak dersler, Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

Akademi Kayıt Tarihleri: 30 Kasım – 14 Aralık 2020
Akademi Başlangıç Tarihi: 15 Aralık Salı 2020, 20:00
Bilgi/Başvuru/Kayıt: anadolumuzikkulturleri@gmail.com
1-Anadolu’da Müziğin Sözlü ve Yazılı Tarihi: Bir Giriş
2- Horasan’dan Anadolu’ya Abdalların Göçü-Anadolu’da Âşıklık Geleneği
3-Antik Dönem ve Ortaçağ Anadolu’sunda Müzik
4-Orta Asya ve Horasan’dan Anadolu’ya Türk Müziği Tarihine Bir Bakış
5- Tarihsel Süreç İçinde Anadolu Çalgıları
6- Balkan Müzik Kültürleri
7-XV.-XIX. Yüzyıl Osmanlı Müzik Kültürü
8- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Kültürel Aktarım Aracı Olarak Müzik
9-Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi
10 XX. Yüzyıl’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Müzik Kültürüne Bir Bakış: Veysel’den Saygun’a Sarısözen’den Tecer’e
11- XXI. Yüzyıl’da Türkiye’de Müzik: Rap’ten Caz’a, Modern Müzik içinde Dönüşen Gelenek

Tüm Çalışmalar Teorik ve Uygulamalı Olarak Zoom Platformu Üzerinden Gerçekleştirilecektir.

Anadolu Müzik Kültürleri Akademisi Online Derslere Başlıyor