0 Paylaşımlar

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Anadolu Müzik Külltürleri Akademisi’nin açılışını Prof. Dr. Cenk Güray yaptı. Güray açılış sunumunda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin kuruluş misyonunu; Anadolu müziğinin taşıdığı binlerce yıllık kültür birikimini, öncelikle Anadolu halklarının, sonra çevre coğrafyadaki halkların ve en nihayetinde Dünya’daki insanlık mirasının ortak hafızasına katma çabası olarak tarifledi. Bu misyonun en önemli ayağını da Anadolu Müzik Kültürleri Akademisi oluşturmakta.

Anadolu Müzik Kültürleri Akademisi’nin ikinci oturumu 25 Ekim Salı günü saat 20:00’de gerçekleşecek. Anadolu Müzik Kültürleri Akademisi 4. Dönem’in programı ise aşağıdaki gibidir:

Anadolu Müzik ve Çalgı Tarihine Giriş
– Eski Anadolu Uygarlıklarından Bizans Ortaçağına Müzik ve Kültür -Tunahan Alan, Mesude Elif Güngör, Erdinç Yalınkılıç
– Tarihsel Süreç İçinde Anadolu Çalgıları – Tunahan Alan, Mesude Elif Güngör, Erdinç Yalınkılıç
– Orta Asya ve Sibirya Çalgılarının Mitikmüzikoloji Açısından İncelenmesi – Prof. Dr. Feyzan Göher
-Horasan’dan Anadolu’ya “İrfan” Mektebi, İnanç ve Müzik- Prof. Dr. Ahmet Taşğın
Teori, İcra ve Bestecilik
– Anadolu’da Makamsal Müzik Kaynaklarına Bir Bakış: Edvar Geleneği – Prof. Dr. Oya Levendoğlu
– 19. -20. Yüzyılda Anadolu’da Kentli Müzik Geleneklerine Bir Bakış – Alişan Budak
Etnografik Müzik Araştırmaları
– 19. – 20. Yüzyılda Türkiye’de Müzik Araştırmacılığı ve Derleme Çalışmaları – Prof. Dr. Ayten Kaplan – Ozan Civelek
– Arşivcilik ve Müzik Arşivciliği Prof.Dr. Ayten Kaplan, Ozan Civelek

       

Anadolu Müzik Kültürleri Akademisi 4. Dönem Başladı!