0 Paylaşımlar

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ana faaliyetleri içerisinde yer alan Anadolu Halk Şarkıları Topluluğu yeni dönem çalışmaları 8 Ekim 2022 Cumartesi günü başlıyor.  Yeni dönem itibariyle çalışmalarımız 3 ana bölümden oluşacaktır. Bunlardan ilki ses eğitimi, ikincisi ortak icra çalışmaları ve son olarak da akademik düzlemde katkı olacaktır. Burada görev alan eğitimcilerimiz ve görevleri şu şekilde plânlanmıştır. 

Bahar Kaplan – Ses Eğitimi

Utkan Mesci – Koro Şefi

Ezgi Tekin Arıcı – Akademik Danışman

Duygu Güvener – Akademik Danışman

Yeni dönem kayıtlarımız 1 Eylül 2022 Perşembe günü itibariyle başlayacaktır ve çalışmalar derneğimizin Sanatevi’nde (İnkılap Sokak. No:4/9 Kızılay/Çankaya) gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsamında koromuzun farklı şehirlerde gerçekleştirilecek festivallere katılması konusunda gerekli hazırlıklar yapılmakta olup, festivallere katılım takvimi her yılın Ocak-Şubat aylarında ilân edilecektir. 

Anadolu Halk Şarkıları Topluluğu Yeni Dönem Çalışmaları Başlıyor!